Skupina SUEZ environnement / ONDEO v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vztahy se samosprávou

Pro společnost SUEZ environnement / ONDEO, respektive pro jednotlivé vodárenské společnosti patřící do této skupiny v České republice, jsou města, obce či svazky nebo sdružení měst a obcí základními partnery pro úspěšné vykonávání činnosti.

Rovnocenné partnerství při provozování vodovodů a kanalizací

Společnosti skupiny SUEZ environnement / ONDEO v minulosti dbaly a do budoucna budou dbát na to, aby se jednalo o rovnocenné partnerství, kdy každý z obou partnerů může uplatnit své přednosti. Pouze takovéto partnerství je dobrým základem pro úspěšné vykonávání podnikatelské činnosti a zdokonalování služeb v oblasti vodárenství.

V tomto rovnocenném partnerství by města, obce či svazky měst a obcí měly vystupovat jako vlastníci vodárenské infrastruktury, která je za placené nájemné pronajímána provozní vodárenské společnosti, v níž města a obce rovněž mohou vlastnit určitý majetkový podíl. Strategický partner, tedy SUEZ environnement / ONDEO, se ve své činnosti zaměřuje zejména na profesionální řízení této provozní společnosti.

Rovnocenné partnerství je zpravidla potvrzeno akcionářskou dohodou, která jasně stanoví pravidla pro fungování obou partnerů ve společnosti, a na jejímž základě se pod neustálou kontrolou zástupců měst a obcí uskutečňuje rozhodování o výši vodného a stočného a výši nájemného na příslušný kalendářní rok.

Osvědčený model poskytování vodohospodářských služeb

Model rovnocenného partnerství v provozních vodárenských společnostech patřících do skupiny SUEZ environnement / ONDEO v České republice se osvědčil a může sloužit jako dobrý příklad partnerství veřejného a soukromého sektoru.