Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro společnost SUEZ, respektive pro jednotlivé vodárenské společnosti patřící do této skupiny v České republice, jsou města, obce či svazky nebo sdružení měst a obcí základními partnery pro úspěšné vykonávání činnosti.

Rovnocenné partnerství při provozování vodovodů a kanalizací

Společnosti skupiny SUEZ v minulosti dbaly a do budoucna budou dbát na to, aby se jednalo o rovnocenné partnerství, kdy každý z obou partnerů může uplatnit své přednosti. Pouze takovéto partnerství je dobrým základem pro úspěšné vykonávání podnikatelské činnosti a zdokonalování služeb v oblasti vodárenství.

V tomto rovnocenném partnerství by města, obce či svazky měst a obcí měly vystupovat jako vlastníci vodárenské infrastruktury, která je za placené nájemné pronajímána provozní vodárenské společnosti, v níž města a obce rovněž mohou vlastnit určitý majetkový podíl. Strategický partner, tedy SUEZ, se ve své činnosti zaměřuje zejména na profesionální řízení této provozní společnosti.

Rovnocenné partnerství je zpravidla potvrzeno akcionářskou dohodou, která jasně stanoví pravidla pro fungování obou partnerů ve společnosti, a na jejímž základě se pod neustálou kontrolou zástupců měst a obcí uskutečňuje rozhodování o výši vodného a stočného a výši nájemného na příslušný kalendářní rok.

Osvědčený model poskytování vodohospodářských služeb

Model rovnocenného partnerství v provozních vodárenských společnostech patřících do skupiny SUEZ v České republice se osvědčil a může sloužit jako dobrý příklad partnerství veřejného a soukromého sektoru.