Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o., vznikla v roce 1993 oddělením ze Středočeských vodovodů a kanalizací Praha s následnou privatizací, při které byl současně převeden veškerý infrastrukturní vodohospodářský majetek na města a obce. Od roku 2000 je jediným vlastníkem VHS Benešov, s. r. o., nadnárodní společnost SUEZ environnement / ONDEO.

V roce 2002 se VHS na základě fúze sloučila se společností VOK Davle, s. r. o., a následně pak se společností AQUACON, a. s., Je regionální společností zajišťující komplexní vodohospodářské služby spojené se zásobováním obyvatel pitnou vodou, odváděním a čištěním odpadních vod.

Společnost zajišťuje provoz vodovodů, úpraven vody, kanalizací a ČOV na základě smluvních vztahů s jejich vlastníky. Provádí vodohospodářské stavby, včetně budování vodovodních a kanalizačních přípojek. Svoji činnost rozšířila o další poskytované služby – dodávku pitné vody na objednávku, čištění kanalizací speciální technikou, vyvážení a likvidaci odpadních vod ze septiků a kanalizačních jímek, vytyčování vodovodních řadů, prodej vodárenského materiálu a provádění rozborů pitných vod. Společnost vybudovala v roce 2012 nové laboratoře pro pitnou a odpadní vodu včetně nového vybavení. Svoji činnost rozšířila o plynovou chromatografii a stanovení AOX v odpadních vodách. V rámci zajišťování služeb pro obyvatele provozuje i myčku osobních aut.

Společnost má 180 zaměstnanců, zásobuje 65 tisíc obyvatel, spravuje 665 km vodovodních řadů a 418 km kanalizačních stok. Celkový objem vody dodané představuje 3 mil. m3 a obrat společnosti činí téměř 260 milionů Kč.

Prvořadou snahou společnosti je spokojený zákazník. Toho dosahuje nejen kvalitním poskytováním služeb ale i dlouhodobou dobrou spoluprací s vlastníky infrastruktury. VHS Benešov chce být pro jednotlivá města a obce spolehlivým partnerem.

Logo Vodohospodářská společnost Benešov

www.vhs-sro.cz

Motto: „Kvalita, jako hlavní hodnota“