Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (dále jen Vodakva) vznikla po privatizaci státního podniku 1. 1. 1994. Její tradice však sahá až do roku 1882, kdy byl založen první karlovarský městský vodárenský podnik.

Společnost od svého založení značně rozšířila působnost v regionu. V současnosti zajišťuje na základě smlouvy provozování, údržbu, obnovu a také rozvoj zařízení pro zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čistění odpadních vod pro téměř 100 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, z nichž většina jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech. Toto sdružení vzniklo v roce 1993 s cílem zajistit provozování a rozvoj vodního hospodářství a od té doby se počet jeho členů více než zdvojnásobil. Sdružení je založeno na vzájemné solidaritě obcí, členské obce rozhodují o ceně vodného a stočného a o investičních plánech, které zajišťuje Vodakva.

Vedle této hlavní činnosti Vodakva zajišťuje pro zákazníky další služby v oblasti projektování a výstavby vodohospodářských zařízení, laboratorních rozborů vod, inspekce a rekonstrukce přípojek apod.

Hlavními akcionáři společnosti jsou Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a francouzská společnost s mezinárodní působností v oblasti vodárenství a nakládání s odpady - SUEZ. Oba akcionáři se společně podílejí na řízení společnosti.

Vodakva má celkem 563 zaměstnanců, spravuje 1 535 km vodovodní sítě, 726 km kanalizační sítě a zásobuje pitnou vodou 188 tisíc obyvatel. Celkový objem dodané vody představuje 9 milionů m3 a roční obrat společnosti činí téměř 780 milionů Kč.

Vodakva je držitelem certifikátů ISO dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008. Certifikáty byly vydané na všechny služby, které společnost zajišťuje.

Logo Vodakva

www.vodakva.cz

Motto: „Voda kvalitně“

© Fotografie města Karlovy Vary poskytl server www.kvpoint.cz