Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. vznikla v roce 1992 privatizací tehdejšího státního podniku Severomoravské vodovody a kanalizace bez následných vzájemně vlastnických vztahů. V roce 1994 vstoupila do akciové společnosti francouzská společnost Lyonnaise des Eaux  (v současné době SUEZ), která je dnes majoritním akcionářem. Dalším velkým akcionářem je statutární město Ostrava.

Podnikatelská strategie a cíle směřují k naplnění priorit společnosti. I nadále mezi nimi zůstává efektivní správa, provozování a rozvoj pronajaté technické infrastruktury v souladu s principy zákaznicky orientované společnosti při dodržování přísných kvalitativních norem.

OVAK zásobuje 301 tisíc obyvatel města Ostravy kvalitní pitnou vodou. 65 % vody je nakupováno od SmVaK Ostrava. Jedná se o vody povrchové, které pocházejí z přehrad Moravskoslezského kraje. Zbývajících 35 % pokrývá vlastní výroba z podzemních zdrojů nacházejících se v oblasti města Ostravy. Roční produkce pitné vody z podzemních zdrojů se pohybuje okolo 6 až 8 mil. m3.

Společnost má celkem 385 zaměstnanců, spravuje 1 067 km vodovodní sítě a 880 km kanalizační sítě. Celkový objem vody dodané představuje ročně 15,7 mil. m3 a obrat společnosti činí více než 1 miliardu Kč.

Posláním akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace je provozovat a udržovat infrastrukturní majetek, vodovodní a kanalizační síť, starat se o plynulou dodávku kvalitní pitné vody všem zákazníkům na území města Ostravy a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. patří již dlouhodobě mezi vodárenské společnosti v České republice, které splňují požadavky integrovaného systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 pro oblast kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Logo Ostravské vodárny a kanalizace

www.ovak.cz

Motto: „Středem všech aktivit vodárenské společnosti OVAK je zákazník – jediný kvalifikovaný posuzovatel kvality“.