Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pitnou vodu je třeba z úpravny vody dopravit ke konečnému spotřebiteli - do obytných domů, továren, škol, úřadů či bazénů. Voda musí být dodávána v dostatečném množství a ve stálé kvalitě. O to se stará vodovodní síť tvořená potrubím, vodojemy a čerpacími stanicemi.

Vodovodní síť rozvádí v potrubí vodu gravitačně (samospádem) z vodojemů po celém zásobovaném území. Tyto vodojemy jsou položeny na vyvýšených místech tak, aby voda mohla být přirozenou gravitací Země dopravena ke spotřebitelům i do nejvyšších pater domů na nejvýše položených místech města. Kromě dopravní funkce mají vodojemy i funkci akumulační, to znamená, že vyrovnávají rozdílnou spotřebu v jednotlivých částech dne. V noci, kdy je spotřeba nejnižší, se vodojemy plní a přes den vyprazdňují.

Díky vyrovnávací funkci vodojemů tak může úpravna vody vyrábět nepřetržitě stále stejné množství, což je z hlediska kvality i ceny nejvýhodnější.

Nejrozšířenější jsou zemní (podzemní) vodojemy, kdy je vlastní nádrž uložena pod zemí a z vodojemu vidíme pouze vstupní portál. Pokud je město položeno v rovinatém kraji, používají se k akumulaci vody věžové vodojemy.

Ve vodovodní síti je často potřeba dopravit vodu z níže položené úpravny vody nebo vodojemu do výše umístěného vodojemu. K tomu slouží čerpací stanice, které tak přečerpávají vodu z hlavních vodojemů do dalších vodojemů v celé vodovodní síti.

Každý spotřebitel je napojen na vodovodní řad vodovodní přípojkou. U konečného spotřebitele pak již stačí jen otočit kohoutkem.