Odpadní vody se odvádějí kanalizací na čistírnu odpadních vod. Ta zpravidla bývá za městem v nejnižším místě, většinou poblíž nějakého vodního toku. Odpadní vody tak kanalizačními stokami přitékají gravitačně.

Čistírna odpadních vod odstraní z vody v několikastupňovém procesu organické látky a chemické znečištění. Nejprve jsou mechanicky odstraněny hrubé nerozpuštěné nečistoty na česlích, lapácích tuku a písku a na primárních usazovacích nádržích.

Poté je takto předčištěná voda smíchána s kulturou bakterií, nazývanou aktivovaný kal. Tyto bakterie z vody odstraní organické látky, kterými se živí, a amoniakální dusík převedou na plynný dusík, který přejde do atmosféry.

Takto vyčištěná voda se od aktivního kalu oddělí v dosazovacích nádržích a koncentrovaný oddělený kal je znovu vrácen na začátek biologického čisticího procesu.

Vyčištěná voda se z čistírny odpadních vod vrací zpět do přírody, do řek a potoků. Naším posláním je zajistit kvalitní zpracování odpadních vod tak, aby jejich dopad na životní prostředí byl minimální.