Skupina SUEZ v České republice

Kontakty

SUEZ Water CZ, s.r.o.
Španělská 10 • 120 00 Praha 2

telefon: +420 222 251 581-2
fax: +420 222 252 434
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Voda je jednou z nejrozšířenějších látek na Zemi a zároveň jednou z nejzajímavějších z hlediska chemického, fyzikálního i biologického.

Zajímavá čísla o vodě

Voda na Zemi:

  • 99,7 % zdrojů vody je ve formě slané vody a ledovců
  • 0,3 % zdrojů vody je použitelných pro lidskou potřebu

Voda a lidské tělo:

S klesajícím věkem klesá i obsah vody v našem těle. Lidské embryo obsahuje 94 %, kojenec 75 %, dítě 65 %, dospělý člověk 60 % a starý člověk pouze 55 % vody.

Nejvíce vody, 83 %, je v krvi, svaly obsahují 76 %, mozek 75 % a kosti jen 22 % vody.

Pokusy s vodou

Která láhev se valí rychleji?

Po nakloněné rovině se valí dvě stejné láhve stejných hmotností, z nichž jedna je naplněna vodou a druhá směsí písku s dřevěnými pilinami. Láhev s vodou se bude pohybovat rychleji. Z jakého důvodu?

Když se valí první láhev, voda ji zaplňující (mimo tenkou vrstvu přiléhající ke stěnám) se neotáčí. Proto potenciální energie této láhve se téměř úplně přemění na kinetickou energii postupného pohybu. Při valení druhé láhve se značná část její potenciálové energie přemění v kinetickou energii otáčivého pohybu, neboť láhev spolu s celým obsahem se točí jako jeden celek. Proto kinetická energie postupného pohybu (a tím i rychlosti valení) první láhve bude větší než druhé.

Je jedno jak se ponoří sklenice?

Na dno nádoby s vodou ponořte otevřenou sklenici: jednou dnem vzhůru, podruhé dnem dolů. V kterém z těchto dvou případů bude větší práce vykonaná na ponoření sklenice? Voda z nádoby nevytéká a ani se nevlévá do sklenice ponořované dnem dolů.

Při ponořování sklenice dnem vzhůru vstupuje do ní částečně voda. Proto objem vytlačené vody a tím i vztlaková síla budou menší než při ponořování sklenice dnem dolů. To znamená, že i práce, vykonaná při překonávání Archimedových sil, bude v prvním případě menší než ve druhém.

 Jak sebereme olej z hladiny?

Sklenice je naplněna do dvou třetin vodou. Vlijte do ní polovinu zkumavky slunečnicového oleje. Jak seberete olej nazpět do zkumavky, aniž byste se dotkli sklenice?

Namažeme okraje zkumavky libovolným mazacím tukem a nalijeme do ní vodu. Zkumavku zakryjeme prstem, převrátíme a vpravíme dnem vzhůru do sklenice. Okraj zkumavky přisuneme k hladině vody. Olej, který je lehčí než voda, plave na jejím povrchu a je vytlačován do zkumavky, zatímco těžší voda ze zkumavky klesá dolů. Voda s olejem si tak ve zkumavce vymění místo.